🌓Τα ζώδια σήμερα – Οι ημερήσιες , εβδομαδιαίες προβλέψεις ζωδίων

Επέλεξε το ζώδιο σου για να δεις την σημερινή σου πρόβλεψη . Μία προσφορά σε συνεργασία με τα παγκοσμίου φήμη site  eAstrolog.com

 

 

Επέλεξε το ζώδιο σου για να δεις την εβδομαδιαία σου πρόβλεψη . Μία προσφορά σε συνεργασία με τα παγκοσμίου φήμη site  Clickastro.com

 

 • Pisces Horoscope Feb 21 2021 to Feb 27 2021
  on 25 Φεβρουαρίου, 2021 at 6:07 πμ

  Your ability to experiment will prove to be a boon for you and you will be using this resource of yours to make everyone stand up and take notice of you.You are pressed to retrace back in the workplace or with your partner. A critical situation is developing around you and though it gets on your nerves, you may be the only one who can appear to remain calm and unbiased.You may reach new understandings of how you work. But you will be talking about health - all kinds - and becoming far more organ.....

 • Capricorn Horoscope Feb 21 2021 to Feb 27 2021
  on 25 Φεβρουαρίου, 2021 at 6:07 πμ

  Your ability to experiment will make you capable of sorting out a budget as per the new scheme. You will win the appreciation of your superiors.Dealing with important persons with excellent personalities will help you to get rid of some negative peculiarities that were haunting you for a long time.You will find yourself tough, strong, energetic and very restless this week. You will attain favourable signs in whatever steps you take.Planning for a journey with your kids? This is the apt time for .....

 • Aquarius Horoscope Feb 21 2021 to Feb 27 2021
  on 25 Φεβρουαρίου, 2021 at 6:07 πμ

  Your peculiarities, which were a source for others to make fun of you, will bring some advantages for you this week. You will find yourself a central figure in some parties or public gatherings.Take a short vacation to spend some time with your family. Money earning for them is not the sole responsibility of a father, you must also find out time to solve their problems.You will get rid of some illusions that used to haunt you for a long time. Go ahead with your meditations till you feel entirely.....

 • Scorpio Horoscope Feb 21 2021 to Feb 27 2021
  on 25 Φεβρουαρίου, 2021 at 6:07 πμ

  Your peculiarities, which were a source for others to make fun of you, will bring some advantages for you this week. You will find yourself a central figure in some parties or public gatherings.Be gentle with yourself and with your loved ones this week. Since you are under significant pressure right now, it is difficult to manage relationships. They must be going through a storm that causes them to feel defensive and fearful.Dear and near ones will act in such a way that you will find yourself f.....

 • Sagittarius Horoscope Feb 21 2021 to Feb 27 2021
  on 25 Φεβρουαρίου, 2021 at 6:07 πμ

  Some of your eccentricities, which make you difficult to adjust in the public, will get ceased through your hard work and meditation. Now you will be able to deal with people more confidently.Be gentle with yourself and with your loved ones this week. Since you are under significant pressure right now, it is difficult to manage relationships. They must be going through a storm that causes them to feel defensive and fearful.Your supersensitive feelings hamper your personal progress. You need to l.....

 • Virgo Horoscope Feb 21 2021 to Feb 27 2021
  on 25 Φεβρουαρίου, 2021 at 6:07 πμ

  Some of your eccentricities, which make you difficult to adjust in the public, will get ceased through your hard work and meditation. Now you will be able to deal with people more confidently.Be gentle with yourself and with your loved ones this week. Since you are under significant pressure right now, it is difficult to manage relationships. They must be going through a storm that causes them to feel defensive and fearful.Your supersensitive feelings hamper your personal progress. You need to l.....

 • Libra Horoscope Feb 21 2021 to Feb 27 2021
  on 25 Φεβρουαρίου, 2021 at 6:07 πμ

  Dealing with important persons with excellent personalities will help you to get rid of some negative peculiarities that were haunting you for a long time.Be gentle with yourself and with your loved ones this week. Since you are under significant pressure right now, it is difficult to manage relationships. They must be going through a storm that causes them to feel defensive and fearful.You will be going through a very difficult time being direct in your relationships, and you need both individu.....

 • Leo Horoscope Feb 21 2021 to Feb 27 2021
  on 25 Φεβρουαρίου, 2021 at 6:07 πμ

  Your peculiarities, which were a source for others to make fun of you, will bring some advantages for you this week. You will find yourself a central figure in some parties or public gatherings.Be gentle with yourself and with your loved ones this week. Since you are under significant pressure right now, it is difficult to manage relationships. They must be going through a storm that causes them to feel defensive and fearful.Dear and near ones will act in such a way that you will find yourself f.....

 • Cancer Horoscope Feb 21 2021 to Feb 27 2021
  on 25 Φεβρουαρίου, 2021 at 6:07 πμ

  Your guiding and helping character will do a world of good for your near and dear ones. The support extended by your dominant nature will not only be of help to them but will turn out to be positive for you also.Be gentle with yourself and with your loved ones this week. Since you are under significant pressure right now, it is difficult to manage relationships. They must be going through a storm that causes them to feel defensive and fearful.You will be going through a very difficult time being.....

 • Gemini Horoscope Feb 21 2021 to Feb 27 2021
  on 25 Φεβρουαρίου, 2021 at 6:07 πμ

  Some of your eccentricities, which make you difficult to adjust in the public, will get ceased through your hard work and meditation. Now you will be able to deal with people more confidently.Be gentle with yourself and with your loved ones this week. Since you are under significant pressure right now, it is difficult to manage relationships. They must be going through a storm that causes them to feel defensive and fearful.Your supersensitive feelings hamper your personal progress. You need to l.....

 • Taurus Horoscope Feb 21 2021 to Feb 27 2021
  on 25 Φεβρουαρίου, 2021 at 6:07 πμ

  You possess an irresistible sense of humour and the spontaneous enthusiasm of an innocent child making you popular among those you mingle with during this week.Be gentle with yourself and with your loved ones this week. Since you are under significant pressure right now, it is difficult to manage relationships. They must be going through a storm that causes them to feel defensive and fearful.As a man who seeks prosperity you must get trained to be silent, flexible and humble. Your ego and pride .....

 • Aries Horoscope Feb 21 2021 to Feb 27 2021
  on 25 Φεβρουαρίου, 2021 at 6:07 πμ

  The efforts you put into your ventures till now, will start attaining benefits. For the time being, you can just sit down and relax. Then you can start plucking the ripe fruits of your hard labour.Being feeling insecure, you really need the help of someone to boost your energy and enthusiasm.Better postpone the changes you intend to do in your current project, as time is not favorable for you to undertake it now.A close, intimate friendship that always added a profound meaning to your life will .....

 

Δες άλλα αστρολογικά άρθρα που μπορούν να σε ενδιαφέρουν . Μία προσφορά σε συνεργασία με τα παγκοσμίου φήμη site yourtango.com

 

 • Love Horoscope For Thursday, February 25, 2021
  by Aria Gmitter on 25 Φεβρουαρίου, 2021 at 8:00 πμ

  Photo: Denis Belitsky/Shutterstock.com Your love horoscope for Thursday, February 25, 2021, is here while the Sun in Pisces and the Moon in Leo. Here's what's in store for all zodiac signs in astrology. Keywords: zodiac, love horoscoperead more

 • Horoscope For Today, February 25, 2021
  by Aria Gmitter on 25 Φεβρουαρίου, 2021 at 5:00 πμ

  Your horoscope for today, February 25, 2021 is here with an astrology forecast for all zodiac signs starting on Thursday. Check out what the Sun in Pisces and a Moon in Leo have in store for you. Keywords: zodiac, daily horoscoperead more

 • Daily Tarot Card Reading For All Zodiac Signs, February 25, 2021
  by Aria Gmitter on 24 Φεβρουαρίου, 2021 at 10:00 μμ

  Your daily tarot card reading for all zodiac signs is here for Thursday, February 25, 2021 with a prediction using numerology and astrology during Sun in Pisces Season and the Moon in Leo. Keywords: zodiacread more

 • Uranus In Astrology: Ruling Planet + Uranus In The Signs
  by Emily Francos on 24 Φεβρουαρίου, 2021 at 4:00 μμ

  Photo: NASA images / Shutterstock Uranus in astrology is associated with total upheaval of tradition and authority. This planet influences entire generations with its eccentric and rebellious energy. Keywords: astrology, zodiacread more

 • Daily Tarot Card Reading For All Zodiac Signs, February 24, 2021
  by Aria Gmitter on 24 Φεβρουαρίου, 2021 at 11:00 πμ

  Your daily tarot card reading for all zodiac signs is here for Wednesday, February 24, 2021 with a prediction using numerology and astrology during Sun in Pisces Season and the Moon in Cancer entering Leo. Keywords: zodiacread more

 • Love Horoscope For Wednesday, February 24, 2021
  by Aria Gmitter on 24 Φεβρουαρίου, 2021 at 8:00 πμ

  Photo: AstroStar/Shutterstock.com Your love horoscope for Wednesday, February 24, 2021, is here while the Sun in Pisces and the Moon in Cancer entering Leo. Here's what's in store for all zodiac signs in astrology. Keywords: zodiacread more

 • Horoscope For Today, February 24, 2021
  by Aria Gmitter on 24 Φεβρουαρίου, 2021 at 5:00 πμ

  Your horoscope for today, February 24, 2021 is here with an astrology forecast for all zodiac signs starting on Wednesday. Check out what the Sun in Pisces and a Moon in Cancer entering Leo have in store for you. Keywords: zodiac, daily horoscoperead more

 • The Best & Worst Pisces Personality Traits
  by Micki Spollen on 24 Φεβρουαρίου, 2021 at 12:00 πμ

  Photo: getty Pisces traits include being forgiving, generous and compassionate. But this zodiac sign also has a dark side, and can be moody, gullible, and unable to take criticism. Keywords: astrology, zodiacread more

 • Name Meanings Of The Four Major Asteroids In Your Natal Chart
  by Erin Watson on 23 Φεβρουαρίου, 2021 at 10:00 μμ

  Photo: AstroStar/Shutterstock.com You may have heard of planets being important in astrology and horoscopes but you may not have heard about the four major asteroids that also play a big role in your zodiac sign. Four major asteroids and their name meanings: These four asteroids were discovered in the early 19th century and located in an asteroid belt between Mars and Jupiter. They are believed to be either the remnants of a destroyed planet or pieces of a planet that never actually formed. They represent four different facets of femininity and feminine principle in astrology. The four primary asteroids are: —Ceres —Pallas —Vesta —Juno Here's what each name means and how to interpret each asteroid based on the zodiac sign it is in: Ceres Ceres was discovered first in 1801 and represents nurturing and motherhood in a natal chart. In a chart, it can mean something positive or negative. Positively, it can show an ability to take on paternal responsibility and a close relationship to the earth. Negatively, it can mean problems nurturing or being nurtured. It can also generally indicate parenthood and how that appears in someone’s life. Aries Ceres in Aries are all about independence and assertiveness; they love being physical and are incredibly protective of their families. They must be nurtured by their parents and partner actively but with respect for their independence. They do not like to feel dominated or rushed into things; they are all about making decisions on their own time. Ceres in Aries are all about support and nurturing in a way that still makes them feel in charge of their own lives. Taurus Ceres in Taurus loves to be pampered and spoiled above all else! They also show their love through nurturing others with the necessities of life (such as food and shelter). Occasionally, they struggle with a love of material things and equating what they own to what they are worth. Physical touch is ideal and important for them to feel nurtured. Gemini Ceres in Gemini love when people spend time with them; they love communication and want to be a part of the little things in life as well as the big. Communication is key and they love to be listened to and explain how they feel. Cancer Ceres in Cancer love a harmonious home; they feel happiest in their house where they can unwind and be themselves. They are great at being nurtured and nurturing others and rely on this support. The more they are nurtured the better they can nurture others. Leo Ceres in Leo love building up those around them; this makes them feel good about themselves. They love when they can boost someone’s confidence, especially when they are praised for their good deeds. Attention is ideal for them. Virgo Ceres in Virgo can come across as overly critical, but they mean well. They appreciate constructive criticism and assume everyone feels the same. They love to serve others and truly do want to help! They are well organized to the point of perfectionism. Libra Ceres in Libra appreciates beauty, big and small! They love to nurture their loved ones and will point out the beauty in others; they value good relationships and can struggle with needing acceptance from others. Scorpio Ceres in Scorpio need physical touch and deep bonds with those around them. When they are not nurtured, they can become jealous and resentful, so stable and healthy relationships are ideal for them. Sagittarius Ceres in Sagittarius love when those around them are successful but are not the most natural nurturers. Instead, they enjoy sharing knowledge and advice. They love to encourage others and feel taken care of. Capricorn Ceres in Capricorn love to be in control and enjoy helping others succeed. Achieving goals and planning to help them feel supported and they like to encourage those around them to try things their way. Aquarius Aquarius in Ceres feel supported around their friends and can struggle to admit when they need someone. They admire uniqueness in themselves and others and love to serve those around them by getting involved in movements for change and activism. They value freedom and serving others. Pisces Ceres in Pisces love to understand their loved ones’ struggles in order to support them in the best way. They are truly compassionate people and feel gratified when they can help someone else. They value their alone time to energize themselves. Pallas Pallas was the second major asteroid and was discovered in 1802; it represents the wisdom of the female spirit. In ancient mythology, Pallas was a symbol of independence and wisdom. In a chart, it is tied to an individual’s mental judgment, wisdom, and creative intelligence. RELATED: What Is Retrograde Season & What Each Planet Means When It Goes Rx Aries Pallas in Aries are problem-solving people who are quick on their feet and full of ideas. They tend to work well alone and are very competitive which makes physical movement and exercise a great way to find healing. Taurus Pallas in Taurus loves the natural world and the beauty of life around them. They are all about their senses and are often talented artists. Appreciating beauty and being level-headed are two key traits for Pallas in Taurus. Gemini Pallas in Gemini finds peace in communication, both spoken and written. Words are very significant to them as well as knowledge and learning. They are intellectuals who love working on multiple things at once and using their intelligence to connect with others. Cancer Pallas in Cancer use their emotions and empathy to relate to others; they are incredibly protective of their loved ones and are great at caring for those around them. Safety and comfort are key here. Leo Pallas in Leo love to be the center of attention and adore compliments. They are charismatic and talented and enjoy having their accomplishments recognized. Creativity and self-expression are important traits for Pallas in Leo. Virgo Pallas in Virgo are very analytical and routine-oriented. They love developing healthy habits to become more physically and emotionally well-rounded. Facts and plans are a Pallas in Virgo’s favorite thing. Libra Pallas in Libra are problem solvers and diplomats who love to find harmony and keep the peace. They fight for equality and justice in the world around them and are expert mediators. Scorpio Pallas in Scorpio are able to easily perceive Keywords: zodiacread more

 • Your Monthly Love Horoscope For March 2021, By Zodiac Sign
  by Kate Rose on 23 Φεβρουαρίου, 2021 at 2:00 μμ

  Artist, writer, passionate yogi, spiritual astrologist, relationship and life coach, and motivational speaker Kate Rose puts into words what all zodiac signs can expect in love and relationships starting March 2021. Your monthly love horoscope drives home one message during the month of March 2021 — there’s a difference between our egos never giving up versus love. This month that realization becomes crystal clear, and we’re able to see just what it means for love — to never give up and for us to fight to keep a relationship together. Pisces Season started February 18, but in March we enjoy all the deeply emotional and meaningful moments represented by the fish. RELATED: How Venus In Pisces Will Affect Your Love Horoscope Starting February 25-March 21, 2021 RELATED: Your Zodiac Sign's Pisces Season Horoscopes For February 18-March 20, 2021 Love will be the main focus of March, but especially those unions and relationships that feel divine and more soul than the heart. So often we think of giving away a piece of our heart in love, but our hearts are flesh and eventually will stop, it's our soul that lasts forever. As we journey through the soulful world of Pisces, we learn more about what it means to love from our soul versus our hearts, and as we do — no others will do because when we give away a piece of our soul, there’s no getting it back. During the first half of the month leading up to the Pisces, the New Moon on March 13th expects lots of developments on the relationship front. Pay attention to any changes that happen. Some may be orchestrated by the divine versus those that we’re making happen. We may still cling to a storyline, we’re too afraid to let go. This is the difference of whether it’s love that’s not giving up — or our egos. Be mindful of moments you’re scared to let go of and trust whatever comes next, even if you can’t see what that is. What is meant for you will ask you to believe beyond what seems logical, which means that you will have to suspend your belief system and allow the Universe to surprise you. But there’s also a fair amount of moments this month where you will be asked to step up to the plate in a big way thanks to that infusion of Aries energy coming in. The combination of Aries and Pisces will ask us to stand up and fight for the love that is bigger than just a date on Friday nights or changing our relationship status. This is about recognizing that there truly is a higher purpose to love, sometimes we just first have to allow ourselves to believe in our dreams, so they actually have a chance to manifest. New beginnings are plentiful and abound this month showing us what it means when love never gives up because that’s how we truly know it’s forever. Key dates and themes affecting your monthly love horoscope in March 2021: March 3rd — Mars enters Gemini Quick action in love, taking chances, new developments in love/relationships March 5th — Last Quarter Moon in Sagittarius Active change in a new direction, letting dreams shape our reality March 7th — Pallas Enters Pisces Lightworkers come together in relationships, love has a deeper meaning and purpose March 13th — New Moon in Pisces New beginnings in love, spirituality, and the feeling of a divine purpose March 15th — Mercury in Pisces Conversations turn towards feelings, dreams, and what we believe in. Expect a huge leap in communication in relationships. March 20th — Sun Enters Aries Bringing a balance of fire energy to so many planets in watery Pisces, we take giant steps in love, feeling confident and sure of ourselves. March 21st — Venus Enters Aries Passions heighten, return to play and fun, unstoppable in love, independence from the opinions of others. Vernal Equinox, Spring begins as we celebrate and welcome an even amount of darkness and light. Beginnings are everywhere, chances of fertility are higher. March 28th — Full Moon in Libra Relationships become more solid and stable, if not they'll end, requiring more partnership, kind of love, teamwork, companionship, peace returns. Monthly love horoscope for March 2021, by zodiac sign: Aries (March 21 - April 19) During the first half of March, until Venus enters Pisces, you might feel a little overwhelmed in your feelings, and that’s okay. It’s part of the process to prepare you for the expression of unconditional love that Venus in Pisces can bring your way. It’s been an interesting few weeks to move through as you had to practice more patience than normally was necessary. You've learned the difference between being impulsive and just taking action on what you want, but now greater things are in store. There’s a whole lot of heart to now sort through. Give yourself time to feel what you feel rather than push yourself forward. There will be time for action, but right now it’s okay to just feel, even if that’s the last thing you want to do. Taurus (April 20 - May 20) Eyes wide open feels like the best way to describe the first half of the month as you just take in and watch what happens around you. This isn’t the same as waiting or being passive but it’s also okay to just simply observe what others do when you do nothing at all. There also may be some comfort in returning to your feelings once again as you realize that it’s okay to stand firm in your beliefs as long as you know what you’re standing up for. Expect some rocky moments mid-month as you turn some corners in your relationships about what you want and your inability to accept less. Trust the process even if it seems to be going differently than you imagined. Gemini (May 21 - June 20) There will be a softening this month around all those walls that you had thought you needed, it may feel a little like you’re coming undone, but this is the step to you being able to Keywords: zodiac, love horoscoperead more

 • Εάν θέλεις μία πρόβλεψη για τους 12 επόμενους μήνες επέλεξε :

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *