Όροι Χρήσης

Με τη χρήση της Καφεμαντείας Greek Style (“Εφαρμογή”) & Μάντισσα (¨Εφαρμογή¨) αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ( “Συμφωνία”). Η συμφωνία ισχύει για όλους τους χρήστες (“εσείς” ή “μέλος”) που έχουν πρόσβαση ή  και χρησιμοποιούν την εφαρμογή ή  και τη σχετική ιστοσελίδα www.okeanosbar.com ή www.οkeanoscafe.com (“Site”). Αν δεν τροποποιηθεί , η Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ ενώ είστε Χρήστης, Συνδρομητής ή Μέλος. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή.

Η Εφαρμογή και ο Δικτυακός Τόπος ανήκουν και λειτουργούν από την Okeanos Coffee Company LTD .

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Η εγγραφή και η συμμετοχή στην Αίτηση και στον Ιστό περιορίζεται στα άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών, χειραφετημένους ανήλικους ή σε όσους έχουν νόμιμη γονική ή συντηρητική φροντίδα και είναι πλήρως ικανοί και ικανοί να συνάψουν τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις υποχρεώσεις, τις δηλώσεις , παραστάσεις και εγγυήσεις. Με την εγγραφή ή συμμετοχή σε υπηρεσίες ή λειτουργίες σχετικά με την Αίτηση ή / και τον Ιστότοπο, δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών, χειραφετημένος ανήλικος ή που έχετε τη συγκατάθεση νομικού γονέα ή κηδεμόνα και έχετε την εξουσία να συνάψετε τους παρόντες όρους. Σε κάθε περίπτωση, βεβαιώνετε ότι είστε άνω των 13 ετών, καθώς η εφαρμογή δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 13 ετών. Εάν είστε κάτω των 13 ετών, μην χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή ή  και την Ιστοσελίδα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η εφαρμογή προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς ψυχαγωγίας. Όλες οι αναγνώσεις δίνονται με ειλικρίνεια μόνο ως καθοδήγηση. Χρησιμοποιώντας αυτήν την εφαρμογή, συμφωνείτε ότι παίρνετε τις δικές σας αποφάσεις, βασιζόμενοι αποκλειστικά στη διακριτική σας ευχέρεια. κάθε χρήση που κάνετε σε τέτοιες απαντήσεις, συμβουλές ή υπηρεσίες είναι με δική σας ευθύνη και η Okeanos Coffee Company δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη ή να ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν από την εξάρτησή σας από τέτοιες απαντήσεις ή συμβουλές. Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εφαρμογή παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση. Οι Σύμβουλοι και η Εφαρμογή μας καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να σας παρέχουν χρήσιμες, διορατικές πληροφορίες. Ωστόσο, οι πληροφορίες που παρέχονται σε εσάς δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στη θέση των συστάσεων των επαγγελματιών του ιατρικού τομέα ή άλλων επαγγελματικών συμβούλων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε τους Όρους Χρήσης κατά τη διακριτική μας ευχέρεια ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση των Όρων Χρήσης θα ισχύει αμέσως μετά την απόσπαση από εμάς. Για οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές στους Όρους, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να σας ειδοποιήσουμε για αυτές τις αλλαγές. Σε όλες τις περιπτώσεις, η συνεχιζόμενη χρήση της Εφαρμογής ή / και του Δικτυακού Τόπου μετά τη δημοσίευση τέτοιων τροποποιήσεων, με ή χωρίς ειδοποίηση, αποτελεί δεσμευτική αποδοχή αυτών των Τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθυνόμαστε σε οποιονδήποτε συνδρομητή, μη συνδρομητή, μέλος ή μη μέλος σχετικά με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Ο Χρήστης της Εφαρμογής το κάνει με τον κίνδυνο του Χρήστη. Ούτε η Ωκεανός Coffee Company ούτε κάποιο από τα στελέχη της, διευθυντές, υπάλληλοι, πράκτορες, πάροχοι περιεχομένου τρίτων, έμποροι, χορηγοί δικαιοπαρόχων ή / και παρόμοια, εγγυάται ότι οποιαδήποτε από τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς λάθη. ούτε παρέχουν καμία εγγύηση ως προς τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της Εφαρμογής ή / και του Δικτυακού Τόπου ούτε ούτε ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την επικαιρότητα τυχόν περιεχομένου, υπηρεσίας ή εμπορευμάτων που παρέχονται μέσω του Δικτυακού Τόπου και / ή την εφαρμογή. Δεν εγγυόμαστε ότι αυτός ο ιστότοπος ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς θα είναι απαλλαγμένα από ιούς ή επιβλαβή συστατικά. ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ Ή ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΚΕΑΝΟΣ COFFEE COMPANY ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΔΩΡΕΑΝ, ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΑΣ Ε-MAIL.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Η παραλαβή ηλεκτρονικής ή άλλης μορφής επιβεβαίωσης παραγγελίας δεν σημαίνει ότι δεχόμαστε την παραγγελία σας, ούτε αποτελεί επιβεβαίωση της προσφοράς μας για παροχή υπηρεσιών. η Ωκεανός Coffee Company διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή μετά την παραλαβή της παραγγελίας σας να δεχτεί ή να αρνηθεί την παραγγελία σας για οποιονδήποτε λόγο. Μπορεί να χρειαστούμε πρόσθετες επαληθεύσεις ή πληροφορίες πριν αποδεχτούμε οποιαδήποτε αγορά. Ακόμα διατηρεί  το δικαίωμα να σας απαντήσει άλλο άτομο από αυτό που επιλέξατε στην παραγγελία σας  για ¨ειδικούς¨ λόγους  όπως ( ασθένεια , κώλυμα κ.λ.π.) έτσι ώστε να συνεχίζεται η ορθή λειτουργία και ροή της εφαρμογής μας στους εύλογους χρόνους απάντησης  .Ο κάθε χρήστης υποχρεούται να διαθέτει μόνο ένα λογαριασμό και όχι πολλαπλούς με σκοπό να εκμεταλλεύεται τα δωρεάν προνόμια της εφαρμογής . Σε περίπτωση που αντιληφθούμε τέτοια χρήση θα σας γίνει σχετική σύσταση ορθής λειτουργίας ,εάν και πάλι δεν συμμορφωθείτε με τους όρους χρήσης του παρόντος  η Ωκεανός Coffee Company έχει το δικαίωμα να σας κάνει επανάληψη των απαντήσεων που έχετε πάρει στο παρελθόν ώστε να καταστήσει ουσιαστικά την χρήση της εφαρμογής ¨μη επωφελή¨ για εσάς .
Η Ωκεανός Coffee Company έχει το δικαίωμα ανά πάσα  στιγμή που πέσει στην αντίληψη της τέτοιο γεγονός να διαγράψει όλους τους λογαριασμού του χρήστη / μέλους ή άλλου.