“Αυτό που γίνεται” – έτσι τα γεγονότα ή το μέλλον θα επηρεάσουν το ερώτημα που έθεσες.
Comments are Closed