«Αυτό που είναι» – αυτό περιλαμβάνει πράγματα στο παρελθόν, καθώς και στο παρόν και πώς επηρεάζουν την ερώτηση που έθεσες ..
Comments are Closed